Libreng serbisyong legal para sa mga mamamayang Pilipino

Kasalukuyang pinaghahandaan angĀ feature na ito. Magbibigay ng abiso ang tagapamahala ng website kapag na ito.

Maraming salamat sa pagunawa. Sa karagdagang impormasyon, mangyaring mag-email sa contact@leb.gov.ph o sa ph.legalaidproject@asiafoundation.org.

Libreng serbisyong legal para sa mga mamamayang Pilipino

Ang Clinical Legal Education Program (CLEP) ay isang libreng serbisyong legal galing sa mga nangununang unibersidad para sa mamamayang Pilipino.

ANO ANG CLEP?

Ayon sa Revised Law Student Practice Rule (Revised Rule), ng Clinical Legal Education Program (CLEP) ay naglalayong magbigay ng libre ngunit dekalidad na serbisyong legal sa mamamayang PIlipino na hindi madalas nakakakuha nito. Nagbibigay rin ito ng pagkakataon sa mga law students na sanayin ang kanilang kaalaman at kasanayan pagdating sa law. Ang mga binagong panuntunan ng CLEP ay maisasatupad ngayong Academic Year 2020-2021.

He who has less in life should have more in law.

Ramon Magsaysay Sr.

PARA KANINO ANG CLEP?

Kababaihan at Kanilang mga Anak

Makasisigurado ang kababaihang PIlipino na tutulungan sila ng CLEP.

Mga Katutubo

Makakukuha ang mga katutubo ng serbisyong legal nang walang diskriminasyon sa CLEP.

May Kapansanan

Sa tulong ng CLEP, mas madaling makakamit ng mga may kapansanan ang serbisyong legal.

Mga Mamamayang Pilipino

Libre ang CLEP sa lahat ng klase ng mamamayang Pilipino.

MGA KA-PARTNER NA UNIBERSIDAD

Kailangan mo ng tulong?

Handang tumulong ang CLEP sa mga kinakaharap mong legal na problema. Makipag-ugnayan lamang sa pinakamalapit na unibersidad sa iyong lugar na nagbibigay ng libre ngunit dekalidad na serbisyong legal.

Kailangan mo ng tulong?

Handang tumulong ang CLEP sa mga kinakaharap mong legal na problema. Makipag-ugnayan lamang sa pinakamalapit na unibersidad sa iyong lugar na nagbibigay ng libre ngunit dekalidad na serbisyong legal.

Kailangan mo ng tulong?

Handang tumulong ang CLEP sa mga kinakaharap mong legal na problema. Makipag-ugnayan lamang sa pinakamalapit na unibersidad sa iyong lugar na nagbibigay ng libre ngunit dekalidad na serbisyong legal.